banner
Facebook Youtube Google Map
nuttimkiem
quảng cáo trái quảng cáo phải
hình trong

Circuit Information:

Length: (Độ dài)
1.234 KM/m2
Pole position: (Vị trí xuất phát)
Right
Corners: (Số cua)
4
Left corners: (Số cua trái)
4
Right corners: (Số cua phải)
0
Introduction: (Giới thiệu)
2K International Circuit
Đại lộ Võ Văn Kiệt, Phường Hòa Phú, Thành phố mới Bình Dương, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Tel: +84.905348332
E-mail: mrtri.motor2k@gmail.com
Website: www.motor2k.com 
           : www.2kcircuit.com 
gần footer
phone